Wykaz instytucji i placówek świadczących pomoc rodzinie na terenie powiatu giżyckiego

Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
badania psychologiczno-pedagogiczne, diagnoza, orzecznictwo
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel. 87 4283315


Szkoła rodzenia
przygotowanie do porodu, opieka nad dzieckiem
ul. Warszawska 41, 11-500 Giżycko
tel. 87 4296715, 600924875


Oddział "Caritas"
paczki żywnościowe
Parafia Św. Brunona, ul. Pionierska 14, 11-500 Giżycko
tel. 87 4283557

Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II "Otwórzcie drzwi Chrystusowi"
paczki żywnościowe, odzież
ul. Wodociągowa 23,
11-500 Giżycko
tel. 87 428 6289


Środowiskowy Dom Samopomocy w Giżycku
wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, hostel, opieka medyczna, wyżywienie
ul. Warszawska 31, 11-500 Giżycko
tel. 87 4281257

Środowiskowy Dom Samopomocy w Rynie
wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opieka medyczna, wyżywienie
ul. Konrada Wallenroda 4, 11-520 Ryn
tel. 87 4218086

Poradnia uzależnień
problemy uzależnień i współuzależnień, pomoc doświadczającym przemocy w rodzinie, dzieciom i młodzieży używającym substancji psychoaktywnych, zajęcia terapeutyczne
Urząd Gminy, 11-510 Wydminy
tel. 728 952 913

Grupa terapeutyczna dla osób uzależnionych od alkoholu
pomoc prawna, psychologiczna, grupy wsparcia, pedagog
ul. Sikorskiego 3B, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 5163

Punkt konsultacyjno-informacyjny dotyczący przemocy w rodzinie
pomoc uzależnionym, współuzależnionym, doświadczającym przemocy
konsultacje prawne, psychologiczne
ul. T. Kościuszki 9, 11-500 Giżycko
tel.
87 429 99 36

Poradnia uzależnień NZOZ
pomoc osobom uzależnionym od narkotyków i alkoholu, konsultacje psychologiczne, terapia
ul. Smętka 5, 11-500 Giżycko
tel. 87 4299936

Ognisko pracy pozaszkolnej
konsultacje z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą, fizjoterapeutą
rehabilitacja osób z upośledzeniem umysłowym, pedagogika, zabawy, edukacja
OREW, ul. Dąbrowskiego 15, 11-500 Giżycko
tel. 87 4292909

Ośrodek szkolno-wychowawczy
stypendia, pomoc dzieciom z upośledzeniem umysłowym, żywienie, odzież
ul. Smętka 7 (internat), 11-500 Giżycko
tel. 87 428 3313 (internat), 87 428 3659 (szkoła)
-----

Organizacja wolnego czasu, zajęcia dla dzieci i młodzieży

Giżyckie Centrum Kultury
zajęcia teatralne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, szachowe
praca z dziećmi, młodzieżą, wystawy kulturalno-oświatowe, organizacja czasu wolnego
ul. Konarskiego 8, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 1637, 87 428 4326

Ryńskie Centrum Kultury
koło taneczne, plastyczne, teatralne, muzyczne
praca z dziećmi, młodzieżą, wystawy kulturalno-oświatowe, organizacja czasu wolnego
ul. Sawickiej 1, 11-520 Ryn
tel. 87 421 8061

Gminny Ośrodek Kultury
nauka gry na instrumentach, zajęcia plastyczne, teatralne
praca z dziećmi, młodzieżą, wystawy kulturalno-oświatowe, organizacja czasu wolnego
ul. 22 lipca 11, 11-612 Kruklanki
tel. 87 421 7301

GOKiR
plastyka, ceramika, koło teatralne, taneczne, muzyczne, dziennikarskie,
galeria "Pod lipą", park wodny
praca z dziećmi i młodzieżą
ul. Olsztyńska 54, Wilkasy, 11-500 Giżycko
tel. 87 428 0416

GOK
rzeźbiarstwo, koła teatralne, komputerowe, sportowe, taneczne, poetyckie
praca z dziećmi i młodzieżą
ul. 40-lecia 4, 11-510 Wydminy
tel. 87 4210142

GOK
koło tańca współczesnego, nauka gry na pianinie, teatr, koło muzyczne, plastyczne
praca z dziećmi i młodzieżą, imprezy plenerowe, organizacja wolnego czasu
ul. Szkolna 1b, 11-513 Miłki
tel. 87 733 1901

Klub młodzieżowy
zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczne, fotograficzne, warsztaty z psychologii społecznej, nauka gry na gitarze, praca z młodzieżą
ul. Sikorskiego 3b, 11-500 Giżycko
tel. 87 429 1336------

Uczniowskie kluby sportowe

UKS "Start"
piłka nożna, ręczna, tenis stołowy
praca z młodzieżą, organizacja wolnego czasu
ul. 22 Lipca 34
11-612 Kruklanki
tel. 87 4217025


UKS PROMIEŃ przy LO
piłka nożna i ręczna, tenis stołowy
praca z młodzieżą, organizacja wolnego czasu
ul. Grunwaldzka 94
11-510 Wydminy
tel. 87 4210028

UKS ORŁY przy SP w Gawlikach Wielkich
tenis stołowy
11-510 Wydminy
tel. 87 4212058

UKS Tenisa Stołowego przy ZS Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
piłka ręczna, siatkówka, koszykówka
Ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 23
11-500 Giżycko
tel. 87 4282484

Ludowy Klub Sportowy przy ZS Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu
piłka ręczna
Ul. I Dywizji im. T. Kościuszki 23
11-500 Giżycko
tel. 87 4282484

UKS „Dwójka”  przy Gimnazjum Nr 2
piłka nożna, ręczna, organizacja imprez
Ul. Warszawska 39
11-500 Giżycko
tel. 87 428 2538

UKS „Wilanów”
Piłka nożna, ręczna
Ul. Wiejska 50
11-500 Giżycko
tel. 87 428 2135

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”
Ul. Nadbrzeżna 15
11-500 Giżycko
tel. 87 4285697


-----

Świetlice

Świetlica Wiejska
Doba
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 87 4291318


Świetlica Wiejska
Spytkowo
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 508 258 142


GOK Wydminy
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
Ul. 40-lecia PRL-u
11-510 Wydminy
tel. 87 4210142


Świetlica Wiejska
Szczepanki
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-510 Wydminy
tel. 87 4209063


Świetlica Wiejska
Mazuchówka
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-510 Wydminy
tel. 87 4210883


Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
Przedszkola

zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-513 Miłki
tel. 87 4299457


Świetlica Wiejska
Rydzewo
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
warsztaty ceramiczne, plastyczne, taneczne, chór
11-513 Miłki
tel. 512498474


Świetlica Wiejska
Staświny
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-513 Miłki
tel. 782322613


Świetlica Wiejska
Bystry
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
 11-500 Giżycko
tel. 607293561


Świetlica Wiejska
Upałty Wieś
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 518791345


Świetlica Wiejska
Upałty Małe
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
 11-500 Giżycko
tel. 87 428 2202

           
Świetlica wiejska
Sołdany
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 508 258 142


Świetlica wiejska
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
Świdry
11-500 Giżycko
tel. 792227881


Świetlica wiejska
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
Sterławki Małe, 11-500 Giżycko
tel. 605 489 442

Szkoła Podstawowa
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
Ul. Przemysłowa 15
11-500 Wilkasy
tel. 87 428 0117

Świetlica Prefabet
Wilkasy
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 87 428 0416
 

Świetlica Wiejska
Bogaczewo
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
tel. 505 945 029


Świetlica Wiejska
Kamionki
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 87 4292680, 512592002


Świetlica Wiejska
Kożuchy
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 512 202 870


Świetlica Wiejska
Kruklin
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 538 114 615


Świetlica Wiejska
Pieczonki
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 500 487 307


Świetlica Wiejska
Perkunowo
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 87 4284838, 508160493


Świetlica Wiejska
Wilkaski
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-500 Giżycko
tel. 793 612 900


Świetlica Wiejska
Lipowo
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-612 Kruklanki
tel. 87 4217301


Świetlica Wiejska
Jeziorowskie
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-612 Kruklanki
tel. 87 4217301

Świetlica Wiejska
Żywki
zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-612 Kruklanki


Świetlica Wiejska
Jasieniec

zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-612 Kruklanki


Świetlica Wiejska
Żabinka

zajęcia świetlicowe dla dzieci i młodzieży, organizacja czasu wolnego
11-612 Kruklanki


Świetlica Wiejska
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
Szymonka 25
11-520 Ryn


Świetlica Wiejska
Krzyżany
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-520 Ryn
tel. 508741649


Świetlica Wiejska
Skop

Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-520 Ryn


Wiejski Dom Kultury
Sterławki Wielkie
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
tel. 87 421 8061


Świetlica Wiejska
Siedliska
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-510 Wydminy
tel. 790617599


Świetlica Wiejska
Zelki
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-510 Wydminy
tel. 87 4210733


Świetlica Wiejska
Radzie
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-510 Wydminy
tel. 87 4210505


Świetlica Wiejska
Sucholaski
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-510 Wydminy
tel. 87 4210958


Świetlica Wiejska
Konopki Wielkie
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-513 Miłki
tel. 502224078


Świetlica Wiejska
Jagodne Wielkie
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-513 Miłki
tel. 87 4211528


Świetlica Wiejska
Wyszowate
Organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży wg. zgłaszanych potrzeb
11-513 Miłki
tel. 87 4211192Wytworzył: IZ (1 lutego 2012)
Opublikował: Michał Rzepka (6 lutego 2012, 10:01:52)

Ostatnia zmiana: Maciej Ciechanowicz (29 grudnia 2017, 11:35:54)
Zmieniono: Zmiana adresu Poradni NZOZ

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7901

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij